štvrtok 30. júla 2020

Prorocké Slovo Pre Niekoho - Vyčisti Vzduch

28. júla 2020


Ahojte 😊, Pán mi dal dnes oznámiť toto slovo. Nie každé prorocké slovo je pre každého. Ak toto slovo rezonuje vo vašom duchu, vezmite ho pred Ježiša a pýtajte si od Ducha Svätého, nech vám ho vyloží a vedie vás a oboznámi vás v celej pravde a porozumení. Ak ste ešte nesledovali slovo (vo videu), môžete tak urobiť nižšie:
 

Tu je napísané slovo, ktoré mi dal Pán, ktoré čítam vo videu:


Boh povedal: "Vyčisti vzduch Moje dieťa, vyčisti vzduch. Poď blízšie a zdieľaj tvoje srdce so Mnou. Čo je to, čo skrývaš predo Mnou? Čo je to, čo ťa stále ťaží a prekáža ti? Pohliadni nahor a viď! Moje svetlo svitá nad tebou. Ono žiari na teba. Či nevieš, že Ja dávam pršať rovnako na spravodlivých i skazených? Či nie som to Ja, Pán, ktorý sa stará o všetky živé veci? Vtáci vzduchu, rastliny zeme, ľudia okolo ktorých každý deň kráčaš. Či to nebola Moja ruka, ktorá vytvorila a okrášlila všetky tieto veci pre Moje dobré a dokonalé potešenie? Prečo sa teda obávaš prísť bližšie a rozprávať sa so Mnou?


Či som to všetko nepočul a nevidel? Či je niečo v nebi alebo na zemi, čo Ma môže prekvapiť alebo čo by Som neustrážil? Či neviem, čo prechádza najhlbším vnútrom tvojej bytosti? Och dieťa, či nevieš, že keď Mi vyznáš tvoje hriechy, môže prísť uzdravovanie a sloboda? Lebo to, čo zostáva v skrytosti a potlačené, bude len pokračovať brániť tvojmu kráčaniu so Mnou. Ukáž sa Mi. Ja som mierny a pokorný v srdci. Želám si pomôcť ti a oslobodiť ťa. Obráť sa ku Mne drahý/drahá, dovoľ, aby ťa Moja krv umyla dočista. Vyber si dnes novú cestu. Kráčať v Mojich cestách a v Mojej Spravodlivosti. Pracuj so Mnou, nech sa staneš svätým/svätou, tak ako som Ja Svätý.
Všímaj si Moje inštrukcie a budeš žiť. Oddelene odo Mňa nemôžeš nič urobiť. Obráť sa a buď očistený/očistená. Obnov každodenne tvoju myseľ podľa Môjho Slova. Odmietni vyberať si veci tohto sveta, ktoré prekážajú tvojmu kráčaniu so Mnou. Zvoľ si Mňa a večný život. Moja sláva sa leskne a žiari, aby ju videl celý svet, aby tak bol človek bez výhovorky. Či som ťa neoboznámil s Mojimi cestami? Či nerozpoznávaš správne od nesprávneho? Ó dieťa rozpoznávaš! To je to hlboké usvedčenie v tvojej duši, nariekajúce ku Mne. Uvoľni sa z popleteností. Kráčaj so Mnou a ži v Mojej pravde.

 
Ja viem kto si. Hlboko v tvojom vnútri som umiestnil poklad. Zúrodňuj tvoju záhradu so Mnou. Zbav sa buriny a pliev, ktoré rastú s dobrými semenami, dusiace život z nich. Odstráň ich, vytrhni ich von. Chyť malé líšky, ktoré plienia našu vinicu lásky. Ja ťa obnovím, ak sa obrátiš naspäť ku Mne. Nikto iný nemôže učiniť toto rozhodnutie namiesto teba, má to byť tvoj výber. Vyberaj si múdro miláčik, čas je krátky. Milujem ťa, drahý/drahá."

 
Tu sú písma, ktoré mi dal Pán s týmto slovom:


Micheáš 6:8, 5.Moj 10:12-13, 1.Timotejovi 6:11, Matúš 16:26, 1.Korinťanom 6:9-11, Matúš 3:2, Izaiáš 1:18, Filipanom 3:8-9, 1.Petrov 1:16, Lukáš 18:8, Ezechiel 18:21-32, 2.Jánov 1:9, Ján kapitola 15.
Buď požehnaný/požehnaná.
AdelaŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ovce budú rozohnané

Ovce budú rozohnané - 23. 6. 2019 Minulú noc mi Pán ukázal vodcov mnohých cirkví, spolčených pre svoj vlastný blahobyt a udržanie sa. Poto...