piatok 18. decembra 2020

Vedúca krycia bábka je Donald Trump. Túto jeseň bude jeho pád...

Vedúca krycia bábka je Donald Trump. Túto jeseň bude jeho pád...

Prijaté od 3. do 10. októbra 2020

Moje deti, všetko nie je také, aké sa zdá, dokonca mnohí Moji vyvolení nerozlišujú udalosti vášho sveta jasne a správne. Moje súdy sú práve teraz nad celým svetom, pritom mnohí tomu neveria. Túžia za časmi, ktoré sa už nikdy viac nevrátia. Táto túžba zavedie mnohých do jamy, pretože nehľadajú Mňa a Moje Kráľovstvo, ale ich vlastné. Mnohí si dovoľujú byť znečistení so svetskými pachteniami sa za materiálnym bohatstvom, prosperitou a hromadením si vecí, ktoré budú spálené. Pred pár mesiacmi mal ešte najmä západný svet viacej svetského bohatstva, ako kedykoľvek predtým, ale mal malý ak vôbec nejaký poklad uložený v nebi, kde nemôže byť porušený narušenosťou vášho sveta; hrdzou, ohňom, záplavou, pohromou alebo byť ukradnutý zlodejmi. Súčasť nepriateľovho plánu je skoncovať s vecami, s ktorými lákal ľudí, ukončením terajšieho finančného systému. Bohatstvo bolo už mnohým odňaté a spravili ich závislými na poberaní dávok od vlád sveta, ale tieto sa pominú. Kompletný a výslovný kolaps prichádza už veľmi skoro.

Dokonca terajšie udalosti, na ktoré, ako vidíte, sa zameriavajú mainstreamové médiá, budujú túto udalosť. Mnohí z vás cítite, akoby ste sledovali mydlovú operu alebo film a toto nie je náhoda. Svetské moci, ktoré sú, napísali všetky tieto dramatické zápletky a príbehy, ktoré takmer všetci sledujete. Väčšina si však neuvedomuje, že sú to tiež tí, ktorí ovládajú vnímanú realitu, ktorú väčšina vidí vo vašom fyzickom svete. Chcú, aby ste verili scenáru o "dobrých versus zlých chlapíkoch", ale oni všetci sú na rovnakej strane, s rovnakou agendou a cieľmi. Všetci majú svojho otca diabla, niektorí to vedia, že ho uctievajú, ale väčšina to ani nevie. Uctievajú ho činením jeho vôle, rovnako ako zasa tí, ktorí činia Moju vôľu, uctievajú Mňa. Zo zlého semena nevyrastie dobrý strom a z dobrého semena nevyrastie zlý strom. Zlý strom neprinesie dobré ovocie a dobrý strom neprinesie zlé ovocie. Fontána nemôže vydať rovnako horkú i sladkú vodu. Tí ktorí majú v sebe Môjho Svätého Ducha, kráčajú na Mojich cestách a tí, ktorí majú ducha antikristovho, kráčajú na cestách Satana.

Môj synu, sú udalosti, ktoré sa odohrali počas predošlých rokov, ktoré len nemnohí videli prichádzať a sú udalosti, ktoré zakrátko prídu, ktoré väčšina nepredvída. Väčšina nevenuje pozornosť tomu, čo Moje pravé hlasy počujú odo Mňa, pretože nie sú populárni u ľudí. Nemajú veľké miništrácie s miliónmi nasledovníkov, alebo obrovské budovy a všetky tie veci, ktoré svet považuje za úspešné. Takmer pred 3 rokmi som ti dal veľmi jasné posolstvo, aby si ho dal Mojim ľuďom o "krycích divadelných bábkach" a plánoch, ktoré prináša nepriateľ, aby nastolil jeho "nový svetový poriadok" okolo celej zemegule. Nedal som vám o tomto všetky detaily. Nikomu som nedal celý plán nepriateľa, ani nikomu nedám Môj celý plán pre poslednú dobu. Budete Mi musieť dôverovať a kráčať podľa viery v Mojom slove pri moci Môjho Ducha teraz viac než kedykoľvek predtým. Hľadajte Ma a nebuďte zvedení prefíkanými vrstvami lží, ktoré pochádzajú od nepriateľa, pretože JA SOM pravda. Nastávajúce dni sú temné, ale Moje svetlo má usmerňovať vašu cestu, ak Ma hľadáte.

Moje deti, teraz vám odhalím trochu viac o nepriateľovom pláne, pretože už veľmi skoro vám vyprší čas. Už predtým som vám povedal, že mocné námorné lietadlové lode Ronald Reagan a Abraham Lincoln budú zasiahnuté a zatiahnu Ameriku do masívneho konfliktu. Takisto mnohé ďalšie námorné lode budú zasiahnuté a americká dominancia na moriach sa skončí. Toto bude útok pod falošnou vlajkou. (Toto znamená, že krajina ktorej toto pripíšu, nie je pravý útočník.) Amerika potom odvetí a zasiahne krajinu, ktorá bola domnelo útočníkom na lode. Potom nastane plamenná odplata v New Yorku, pri ktorej bude zasiahnutá veža nesúca meno Donalda Trumpa a bude v plameňoch pri útoku zvnútra (ďalší útok pod falošnou vlajkou), ktorý bude vyzerať akoby bola použitá jadrová zbraň. Bude to tiež vyzerať tak, akoby bol Donald Trump zabitý, ale ako som povedal, on je len bábka. Ako bábka jednoducho hrá rolu, kde sa tvária akoby sa im prihodilo niečo hrozné, akoby boli ublížení alebo dokonca zabití a nie je tomu inak ani na javisku, ktorým je tento svet.

Vedúca bábka je Donald Trump. Táto jeseň bude jeho pádom, čo je ešte ďalším dôvodom, prečo som ho nazval týmto menom. (v angličtine fall guy) Tiež som ho nazýval Saul a Baltazár, kvôli podobnostiam, ktoré s nimi má. Bol vybraný svetskou elitou a povýšený ľuďmi. Dovolil som mu byť na pozícii, na ktorej je, aby skúšal srdcia ľudí a väčšina v tomto teste neuspela. Niektorí ho považovali za svojho záchrancu, ktorý prinesie späť veľkosť, ale niektorí si o ňom dokonca teraz myslia, že je AntiKristom. Nie je ani jedným, je herec, bábka hrajúca rolu, ktorú dostal aby hral od tých nad ním. Je a býval spolupáchateľom pri majstrovskom pláne nepriateľa. Býva riadený za scénou tým, ktorý sa vracia späť na svetovú scénu, Barackom Husseinom Obamom, záverečným AntiKristom. Trump bude odstránený a dolár sa zrúti a vtedy sa zrúti takisto aj terajší svetový ekonomický systém, pretože ho kontroloval americký dolár. Následkom tohto kolapsu bude používanie digitálnej celosvetovej meny, ktorú prinesie Obama a jeho značka. Bude hladomor, štrajky, zmätok, stanné právo, občianska vojna a smrť všade, ale najmä vo veľkých mestách. Po Obamovom návrate vyvstane najkrutejšie prenasledovanie, akému Moje telo (Kristova pravá duchovná cirkev) kedy čelilo. Ochránim Mojich vybraných, vyvolených, 144000, pretože Mi majú pomáhať vo veľkej žatve a oleju a vínu nemá byť ublížené. (Zjavenie 6:6)

Človekom vyrobený mor nazvaný coronavírus alebo covid-19 býval a bude naďalej používaný. Mnohí z vás vedia, že je ďaleko menej smrtiaci, ako si to svetoví lídri naplánovali, ale mnohé ich ciele boli splnené v tomto ich "skúšobnom zábehu". Sily, ktoré sú vo vašom svete, skúšajú udržať oklamanie, lži a strach, vyvstávajúce z neho, ale stále viac a viac zisťujete pravdu o ňom. Implementácia spoločenských dištancov, povinné používanie masiek, zatváranie podnikov a škôl, držia väčšinu ľudí v strachu, čo je presne ich cieľ. Svet práve teraz vstupuje do toho, čo oni nazývajú "druhá vlna" tejto "pandémie".

Mnohé celebrity a mnohí svetoví lídri sa stali a stávajú krycími bábkami pre nový svetový poriadok nepriateľa. Domnelé onemocnenia týchto bábok slúžia na podporenie plánov pre nový svetový poriadok a tu je Donald Trump opäť raz v popredí i centre diania. Pomocou ľsti a lží privádzajú ľudí k viere, že potrebujú nové liečby a/alebo smrtiace očkovania, ktoré sú jedom zamýšľaným na vyhladenie Adamovej čistej rasy. Nebude to fungovať presne tak, ako oni dúfali. V mestských oblastiach budú vypúšťať smrtiacejšie nákazy, aby tak dosiahli odozvu, ktorú chcú, totiž verejný strach a paniku. Povedia, že covid-19 zmutoval, ale budú to rôzne nákazy vrátane eboly a hemoragickej horúčky, ktorá je smrtiacejšia a nákazlivejšia než čokoľvek, čo svet videl.

Moji vlastní sa nemusia toho báť, pretože žiaden mor nepríde do blízkosti ich príbytku, pokiaľ som Ja ich tajnou skrýšou. Ale tým, ktorí Ma nepoznajú alebo Mi nedôverujú, tieto nákazy spôsobia oveľa viac strachu, než kedykoľvek predtým. Budú hlasno volať a dokonca si žiadať smrtiace jedovaté kúry a očkovania. Toto očkovanie bude obsahovať nákazy zo štvrtej pečate a budú sa rapídne šíriť po celej Zemi. (Zjavenie 6,7) Potom prinesú odpoveď, prisľúbenú kúru všetkých kúr, ktorá bude značka šelmy. Samozrejme, že značka šelmy bude slúžiť viacerým účelom pre systém šelmy. Nikto nebude schopný kupovať, predávať alebo obchodovať v tomto systéme šelmy bez tejto značky. Ja ochránim a zaopatrím Mojich vyvolených a oni ju nebudú nijako potrebovať, pretože nebudú súčasťou systému šelmy. Budú Mi musieť dôverovať vo všetkých veciach, ako nikdy predtým.

Poznačím Mojich vlastných na ich čelá a nepriateľ poznačí jeho na ich čelá alebo na pravé ruky. Ja priemieňam každého, kto je zrodený z Môjho Ducha a žijem v ich vnútri. Nepriateľ sa ide pokúsiť urobiť túto úplne rovnakú vec cez túto technológiu, ktorá je vpichnutá do každého jedného z tých, ktorí sú jeho a sú súčasťou jeho systému. Ja komunikujem so všetkými, ktorí sú moji, pomocou Ducha. Nepriateľ sa pokúsi toto zduplikovať cez umelú inteligenciu a cez technológiu piatej, šiestej a siedmej generácie votrelcov/padnutých anjelov, použitou spolu s jeho značkou. Chce poznať každú myšlienku ľudí a chce ich riadiť. Ja poznám každú myšlienku, všetko to vidím, ale dávam každému slobodnú vôľu vybrať si, s ktorým majstrom budú vo večnosti.

Načasovanie tohto všetkého bolo urobené Mnou. Ako som vám už povedal, budete vidieť znamenia a slnko v mesiaci a hviezdy a mnohé z tohto sa hodí ničiteľovi národov, dokonca i znamenie príchodu Syna človeka. Za veľmi krátko uvidíte znamenia z toho, ktoré nikto nebude očakávať. Toto slúži na to, aby ľudia videli, v akom čase sa nachádzajú a mnohí budú v strachu. Moje deti, ktoré bdiete a modlievate sa, nebudete v strachu, keď toto uvidíte.  Vtedy budete vedieť, že všetko, čo som vám povedal, je pravda a že čas veľkého pomazania a potom transformácie je blízko, na dosah ruky. Zločinci vedia, že veľké zničenie, ktoré nemôžu zastaviť, je už na ceste k Zemi a pripravili sa, ale zlyhajú a budú zničení, pretože Ja nie som s nimi. Moje deti, povedal som vám, nech sa pripravíte a vravím vám opäť, pripravte si jedlo, vodu, úkryt a Ďalšie pozemské nevyhnutnosti pri tej troške času, ktorá vám zostala, tak ako ste vedení Mojím Duchom. Ja som vždy s vami! Ste na konci veku a budete Ma poznať ešte intímnejšie než kedykoľvek predtým, ak Ma hľadáte s CELÝM vaším srdcom. Kajajte sa a buďte premenení, aby boli zmyté vaše hriechy Mojou krvou, aby ste Ma tak mohli vidieť, keď prídu časy osvieženia a Môj Duch vás kompletne a úplne naplní a zmení vás na to, kým ste zamýšľaní byť už od počiatku.

NEVZDÁVAJTE SA, ALE PREKONAJTE SA POMOCOU MÔJHO DUCHA!
Váš Záchranca a milenec vašej duše,
Ježiš Kristus, Ješua Ha Mašiach
Zdieľajte slovo!


https://holyspiritwind.net/2020/10/the-lead-fall-guy-is-donald-trump-this-fall-shall-be-his-fall/


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ovce budú rozohnané

Ovce budú rozohnané - 23. 6. 2019 Minulú noc mi Pán ukázal vodcov mnohých cirkví, spolčených pre svoj vlastný blahobyt a udržanie sa. Poto...